Lege

Jan Oddvar Setten

Spesialist i allmennmedisin. Utdannet ved NTNU, avgangsår 1999. 
Turnus i Namsos og Grong. Har i tillegg jobbet 1 år ved psykiatrisk klinikk ved Sykehuset Levanger, tilknyttet akuttpost og ARP.
Har ledet gruppebehandling for overvekt siden 2009.

Har gjennomført preceptorship in obesity medicine ved MGH Weight Center i Boston og mottar veiledning fra samme klinikk 
i gjennomføringen av overvektsbehandlingen. Videreutdanning i Obesity Medicine gjennom Harvard Continuing Medical Education. 
Medlem av American Society of Bariatric Physicians og deltar i deres opplæringsprogram.

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.

Nettside levert av ibooking.no.